Μελέτες - 11 έως 20 από 231

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
" Πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δεφερασιρόξης στην ποιότητα ζωής ασθενών με β-μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και με υπερφόρτωση σιδήρου λόγω μεταγγίσεων "
CONVENIENCE
εμφάνιση
Αιματολογία
JAKAVI(RUXOLITINIB)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της επίδρασης στην ποιότητα ζωής, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση
ESCAPE
εμφάνιση
Αιματολογία
LEGOFER
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Πολυκεντρική, μη παρεμβατική, προοπτική, κλινική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγΗση της αποτελεσματικότητας της Φαρμακευτικής θερΑπείας υποκατάστασης με πρωτεϊνοηλεκτρΙκό Σίδηρο όσον αφορά στη βελτίωση των συμπΤωμάτων κΟπωσηΣ σε ασθενείς με σιδηροπενία ή σιδηροπενική αναιμία. IFAISTOS: Evaluation of clinical effectiveness of treatment therapy with Iron protein succinilate in FAtIgue SymTOms in patientS with iron deficiency or iron deficiency anemia
ΗΦΑΙΣΤΟΣ/IFAISTOS
εμφάνιση
Αιματολογία
DARZALEX (daratumumab)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Μια πολυκεντρική, προοπτική/αναδρομική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης για τη διερεύνηση της χρήσης των συνδυασμών που περιέχουν δαρατουμουμάμπη (DRd ή DVd) στην κλινική πράξη στην Ελλάδα
DARLINE
εμφάνιση
Αιματολογία
pomalidomide
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Genesis Pharma
A Retrospective Chart Review and a Prospective Study of the POmalidomide plus LoW Dose Dexamethasone Efficacy in Relapsed/ ReFractory Multiple Myeloma Patients Under Real-Life conditions, The ‘POWERFUL’ Study
POWERFUL
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Nationwide, Epidemiological, Retrospective Cross-Sectional Study to Capture the Real-World Complication BUrden, Associated Hospital Resource UtiLization, and Disease Management Paradigms and to IdentifY Determinants of Complications in Transfusion-Dependent Beta-ThalaSSEmia AdultS in Greece. The “ULYSSES” Study
ULYSSES
εμφάνιση
Αιματολογία
Azacitidine
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Retrospective, Non-Interventional Survey Study of the Treatment with Azacitidine in Patients with Intermediate-2 and High Risk (according to the International Prognostic Scoring System - IPSS) Myelodysplastic Syndromes
RETRO-AZA-MDS-001
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
A cross-sectional study of patients with immune thrombocytopenic purpura and caregivers to estimate the proportion who administer romiplostim correctly after receipt of home administration training materials
20120269
εμφάνιση
Αιματολογία
Neulasta
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Prospective Observational Study of Febrile Neutropenia (FN) and Pegfilgrastim Primary Prophylaxis in Breast Cancer and non-Hodgkin’s Lymphoma Patients Receiving High (>20%) FN-risk Chemotherapy
20120214
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A RETROspective Chart Review Study of the Outcomes of Second Line Therapy with LEnAlidomide/DExamethasone in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma and the Treatment Patterns following progressive disease in Greece in Greece
The LEGEND Study
εμφάνιση