Μελέτες - 11 έως 20 από 271

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Αιματολογία
Venclyxto
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Κλινικές Εκβάσεις Ασθενών με Υποτροπιάζουσα/Ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (Υ/Α ΧΛΛ) οι οποίοι Υποβάλλονται σε Θεραπεία σε Συνθήκες Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής στην Ελλάδα
CONCRETE
εμφάνιση
Αιματολογία
Tasigna
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της ασφάλειας και της ανοχής του nilotinib σε ενήλικες νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια φάση καθώς και σε ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια και επιταχυνόμενη φάση με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένου του imatinib.
ERASER
εμφάνιση
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
"Μη Παρεμβατική Ανοιχτή Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Υπερφόρτωσης Σιδήρου στο Ηπαρ εκτιμώμενη με MRI T2* σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού/ενδιάμεσου - 1Κινδύνου που Λαμβάνουν Δεφερασιρόξη"
PROMITHEAS
εμφάνιση
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
" Πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δεφερασιρόξης στην ποιότητα ζωής ασθενών με β-μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και με υπερφόρτωση σιδήρου λόγω μεταγγίσεων "
CONVENIENCE
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μια Ελληνική Μη Παρεμβατική Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης Διετούς Διάρκειας για την Αποτύπωση των Θεραπευτικών Στρατηγικών Πρώτης και Δεύτερης Γραμμής, των Θεραπευτικών Εκβάσεων, της Ποιότητας Ζωής και της Χρήσης Πόρων Υγείας σε Ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία στην Καθ’ Ημέρα Κλινική Πράξη στην Ελλάδα
MIRACLLE
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Nationwide, Epidemiological, Retrospective Cross-Sectional Study to Capture the Real-World Complication BUrden, Associated Hospital Resource UtiLization, and Disease Management Paradigms and to IdentifY Determinants of Complications in Transfusion-Dependent Beta-ThalaSSEmia AdultS in Greece. The “ULYSSES” Study
ULYSSES
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A RETROspective Chart Review Study of the Outcomes of Second Line Therapy with LEnAlidomide/DExamethasone in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma and the Treatment Patterns following progressive disease in Greece in Greece
The LEGEND Study
εμφάνιση
Αιματολογία
Azacitidine
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Retrospective, Non-Interventional Survey Study of the Treatment with Azacitidine in Patients with Intermediate-2 and High Risk (according to the International Prognostic Scoring System - IPSS) Myelodysplastic Syndromes
RETRO-AZA-MDS-001
εμφάνιση
Αιματολογία
KOVALTRY (Octocog alfa)
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
TAURUS: Μια πολυεθνική μελέτη φάσης IV για την αξιολόγηση του προτύπου θεραπείας στην καθημερινή κλινική πράξη, σε προηγουμένως θεραπευόμενους ασθενείς με αιμορροφιλία Α που λαμβάνουν KOVALTRY (Octocog alfa) για την προφύλαξη ρουτίνας
TAURUS
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
A cross-sectional study of patients with immune thrombocytopenic purpura and caregivers to estimate the proportion who administer romiplostim correctly after receipt of home administration training materials
20120269
εμφάνιση