Μελέτες - 271 έως 280 από 300

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
“Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης στην Ελλάδα, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του εισπνεόμενου διαλύματος λεβοφλοξασίνης σε ασθενείς με κυστική ίνωση και χρόνια αναπνευστική λοίμωξη P. aeruginosa”
STELLAR
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
“ASSESSMENT OF SYMPTOMS IN GREEK COPD POPULATION, TREATED WITH INHALED BECLOMETHASONE/FORMOTEROL COMBINATION NEXTHALER, 2x2 PUFFS DAILY”. A 16 week prospective, short term observational, non-interventional study with the use of gold 2017 guidelines
STEP
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
“ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ LAMA/LABA/ICS ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ”
TRIBUNE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
CHIESI HELLAS
“Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΡΙΠΛΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ BDP/FF/GB ΣΤΗΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΥΜΠΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΛΑΒΕΙ ΤΡΙΠΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ”
TRIWIN
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Ερευνώντας την Ιδιοπαθή Πνευμονική Ίνωση στην Ελλάδα (INDULGE IPF)
INDULGE IPF
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
EXAcerbations and Comorbidities during ICS-LABA Treatment in patients with COPD
EXACT
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
Comorbidities in patients with chronic obstructive pulmonary disease
COMPACT
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
The prevalence of asthma COPD overlap syndrome (ACOS) in primary care. Μη παρεμβατική, πολυκεντρική, επιδημιολογική, περιγραφική, σύγχρονη μελέτη διερεύνησης του συνδρόμου αλληλοεπικάλυψης άσθματος ΧΑΠ (ACOS) στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Πιλοτική προσέγγιση επιπολασμού.
TREND
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ (INCARE)
INCARE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas
ΜΙΑ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΠ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΚΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ‘AEOLUS’
AEOLUS
εμφάνιση