Μελέτες - 291 έως 300 από 300

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pfizer Hellas
Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης της Επιδημιολογίας, της Διαχείρισης, και των Εκβάσεων Τεκμηριωμένων Λοιμώξεων Από Ανθεκτικά στις Καρβαπενέμες στελέχη Enterobacteriaceae (CRE) και Pseudomonas Aeruginosa (CRPA) spp. σε ασθενείς που νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στην Ελλάδα
INCREASE
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Pompe
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Pompe
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Πρωτόκολλο Υπο-Μητρώου Κύησης Νόσου Gaucher ως παράρτημα του Πρωτόκολλου Μητρώου Νόσου Gaucher
Πρωτόκολλο Υπο-Μητρώου Κύησης Νόσου Gaucher ως παράρτημα του Πρωτόκολλου Μητρώου Νόσου Gaucher
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Sanofi
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Gaucher
Πρωτόκολλο Μητρώου Νόσου Gaucher
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
H χρήση της Μποσεπρεβίρης επί προσθήκης στην κλασσική αγωγή με Πεγκυλιωμένη Ιντερφερόνη άλφα και Ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με προηγούμενη εμπειρία σε θεραπεία για Χρόνια Ηπατίτιδας C γονότυπου 1 στην Ελληνική καθημερινή κλινική πρακτική.
MK3034-114
εμφάνιση
Άλλη
Cerdelga
Μελέτη PASS
Sanofi
Προοπτικό, πολυκεντρικό μετεγκριτικό υπο-μητρωο παρατήρησης της ασφάλειας για τον καθορισμό του μακροχρόνιου προφίλ ασφαλείας της εμπορικής χρήσης της ελιγλουστάτης (Cerdelga) σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Gaucher
ELISAFE
εμφάνιση
Άλλη
 
Φαρμακοοικονομική μελέτη
Pfizer Hellas
Εκτίμηση του κόστους της περίθαλψης της διηθητικής καντιντίασης στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στην Ελλάδα.
HELICAS
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Βορτιοξετίνη
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Lundbeck Hellas S.A
Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Βορτιοξετίνης σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή στην Ελλάδα
RELIEVE-GR
εμφάνιση
Ψυχιατρική
VILLAMOS
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
H ολανζαπίνη στην καθιερωμένη κλινική πρακτική. 6-μηνη παρακολούθηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
VIOLET
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Cinapen®, Algecia®, Secuelia XR®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΠΡΟΝΟΗ: ΠΡοοπτική μελέτη αξιΟλόγησης του ελέγχου της Νόσου και της πΟιότητας ζωής των ασθενών με κατάθλιψΗ και με ή χωρίς διαταραχή άγχους, στον Ελληνικό πληθυσμό PRONOI: Prospective study of the evaluation of disease contRol and the quality of life of patients with depressiOn and with or without aNxiety disOrders in the Greek populatIon
ΠΡΟΝΟΗ/PRONOI
εμφάνιση