Μελέτες - 291 έως 300 από 300

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
H χρήση της Μποσεπρεβίρης επί προσθήκης στην κλασσική αγωγή με Πεγκυλιωμένη Ιντερφερόνη άλφα και Ριμπαβιρίνη σε ασθενείς με προηγούμενη εμπειρία σε θεραπεία για Χρόνια Ηπατίτιδας C γονότυπου 1 στην Ελληνική καθημερινή κλινική πρακτική.
MK3034-114
εμφάνιση
Άλλη
Cerdelga
Μελέτη PASS
Sanofi
Προοπτικό, πολυκεντρικό μετεγκριτικό υπο-μητρωο παρατήρησης της ασφάλειας για τον καθορισμό του μακροχρόνιου προφίλ ασφαλείας της εμπορικής χρήσης της ελιγλουστάτης (Cerdelga) σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Gaucher
ELISAFE
εμφάνιση
Άλλη
 
Φαρμακοοικονομική μελέτη
Pfizer Hellas
Εκτίμηση του κόστους της περίθαλψης της διηθητικής καντιντίασης στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στην Ελλάδα.
HELICAS
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Βορτιοξετίνη
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Lundbeck Hellas S.A
Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας της Βορτιοξετίνης σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή στην Ελλάδα
RELIEVE-GR
εμφάνιση
Ψυχιατρική
VILLAMOS
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
H ολανζαπίνη στην καθιερωμένη κλινική πρακτική. 6-μηνη παρακολούθηση ασφάλειας και αποτελεσματικότητας.
VIOLET
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Cinapen®, Algecia®, Secuelia XR®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
ELPEN Pharmaceutical Co. Inc.
ΠΡΟΝΟΗ: ΠΡοοπτική μελέτη αξιΟλόγησης του ελέγχου της Νόσου και της πΟιότητας ζωής των ασθενών με κατάθλιψΗ και με ή χωρίς διαταραχή άγχους, στον Ελληνικό πληθυσμό PRONOI: Prospective study of the evaluation of disease contRol and the quality of life of patients with depressiOn and with or without aNxiety disOrders in the Greek populatIon
ΠΡΟΝΟΗ/PRONOI
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Xeplion (Paliperidone Palmitate)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Ελληνική προοπτική μη παρεμβατική πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας 12 μηνών, σε νέους ενήλικες ασθενείς, με σχιζοφρένεια αρχικού σταδίου που λαμβάνουν παλμιτική παλιπεριδόνη σύμφωνα με την καθημερινή κλινική πρακτική
4015
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Xeplion (Paliperidone Palmitate)
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Μια μη παρεμβατική, πολυκεντρική, αναδρομική μελέτη ανασκόπησης των ιατρικών αρχείων των πρώτων ασθενών με σχιζοφρένεια που έλαβαν θεραπεία με Xeplion ακολούθως του αρχικού λανσαρίσματος του προϊόντος στην Ελλάδα.
XEUS
εμφάνιση
Ψυχιατρική
n/a
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Lundbeck Hellas S.A
Μια Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση των Γνωσιακών Λειτουργιών σε ασθενείς με Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή υπό Θεραπεία
PROACT-GR
εμφάνιση
Ψυχιατρική
Zypadhera
Μελέτη PASS
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Σύνδρομο Μετά την Ένεση σε Ασθενείς με Σχιζοφρένεια που Λαμβάνουν Ένεση Ολανζαπίνης Μακράς Δράσης
Μελέτη Παρατήρησης F1D-MC-B034 (B034)
εμφάνιση