Γενικές οδηγίες

Οδηγίες συμπλήρωσης

Νοσοκομειακοί ιατροί
Ειδικότητα ερευνητή-Εισάγετε την αντίστοιχη ειδικότητα του ερευνητή επιλέγοντας από το drop-dοwn list (Θεραπευτικές κατηγορίες).
Νοσοκομείο-Επιλέξτε το νοσοκομείο από το πεδίο των επιλογών και εισάγετε τον αριθμό των κέντρων που αντιστοιχεί από ένα ή παραπάνω σε περίπτωση που η μελέτη διεξάγεται σε περισσότερα από ένα ερευνητικό κέντρο στο ίδιο νοσοκομείο.
Νομός- Επιλέξτε το νομό από το πεδίο των επιλογών.

Ιδιωτικά κέντρα
Ειδικότητα ερευνητή-Εισάγετε την αντίστοιχη ειδικότητα του ερευνητή επιλέγοντας από το drop-dοwn list (Θεραπευτικές κατηγορίες).
Ιδιώτης-Επιλέξτε το πεδίο «ΙΔΙΩΤΗΣ» από τη λίστα των νοσοκομείων και εισάγετε τον αριθμό των κέντρων που αντιστοιχεί από ένα ή παραπάνω σε περίπτωση που η μελέτη διεξάγεται σε περισσότερα από ένα ιδιωτικό κέντρο στον ίδιο νομό.
Νομός- Επιλέξτε το νομό από το πεδίο των επιλογών.

Αναφορές (reports)

Δυνατότητα αναφοράς και εξαγωγή στοιχείων μπορεί να γίνεται μέσω του Administrator του συστήματος (ΙΤ ΣΦΕΕ).