Μελέτες - 11 έως 20 από 300

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Αιματολογία
Venclyxto
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Κλινικές Εκβάσεις Ασθενών με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ) οι οποίοι Υποβάλλονται σε Θεραπεία σε Συνθήκες Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής στην Ελλάδα
CONCRETE
εμφάνιση
Αιματολογία
Venclyxto
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Προοπτική μη παρεμβατική μελέτη για την περιγραφή της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του venetoclax ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ) οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για εντατική χημειοθεραπεία στη συνήθη κλινική πρακτική στην Ελλάδα
SURVIVE
εμφάνιση
Αιματολογία
Tasigna
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
Μελέτη παρατήρησης της ασφάλειας και της ανοχής του nilotinib σε ενήλικες νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια φάση καθώς και σε ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια και επιταχυνόμενη φάση με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένου του imatinib.
ERASER
εμφάνιση
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
"Μη Παρεμβατική Ανοιχτή Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση της Υπερφόρτωσης Σιδήρου στο Ηπαρ εκτιμώμενη με MRI T2* σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού/ενδιάμεσου - 1Κινδύνου που Λαμβάνουν Δεφερασιρόξη"
PROMITHEAS
εμφάνιση
Αιματολογία
EXJADE
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Novartis Hellas, Oncology
" Πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δεφερασιρόξης στην ποιότητα ζωής ασθενών με β-μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και με υπερφόρτωση σιδήρου λόγω μεταγγίσεων "
CONVENIENCE
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Μια Ελληνική Μη Παρεμβατική Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης Διετούς Διάρκειας για την Αποτύπωση των Θεραπευτικών Στρατηγικών Πρώτης και Δεύτερης Γραμμής, των Θεραπευτικών Εκβάσεων, της Ποιότητας Ζωής και της Χρήσης Πόρων Υγείας σε Ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία στην Καθ’ Ημέρα Κλινική Πράξη στην Ελλάδα
MIRACLLE
εμφάνιση
Αιματολογία
N/A
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Πρότυπα Θεραπείας σε Πραγματικές Συνθήκες και Κλινικές Εκβάσεις σε Ασθενείς με ΟΜΛ Μη Κατάλληλους να Λάβουν Εντατική Χημειοθεραπεία στην Ελλάδα οι Οποίοι Λαμβάνουν Πρώτης Γραμμής Συστηματική Θεραπεία ή την Καλύτερη Υποστηρικτική Φροντίδα
SECURE
εμφάνιση
Αιματολογία
N/A
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
AbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.
Μια Πολυεθνική Μελέτη στην Καθημερινή Κλινική Πρακτική για τη Διερεύνηση των Θεραπευτικών Μοτίβων, της Αποτελεσματικότητας και της Χρήσης Πόρων Υγειονομικής Φροντίδας σε Ασθενείς με Διάγνωση Μυελοΐνωσης μέσω Επιθεώρησης Ιατρικών Αρχείων.
METER
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Nationwide, Epidemiological, Retrospective Cross-Sectional Study to Capture the Real-World Complication BUrden, Associated Hospital Resource UtiLization, and Disease Management Paradigms and to IdentifY Determinants of Complications in Transfusion-Dependent Beta-ThalaSSEmia AdultS in Greece. The “ULYSSES” Study
ULYSSES
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A RETROspective Chart Review Study of the Outcomes of Second Line Therapy with LEnAlidomide/DExamethasone in Patients with Relapsed/Refractory Multiple Myeloma and the Treatment Patterns following progressive disease in Greece in Greece
The LEGEND Study
εμφάνιση