Μελέτες - 21 έως 30 από 300

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Αιματολογία
Azacitidine
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Genesis Pharma
A Retrospective, Non-Interventional Survey Study of the Treatment with Azacitidine in Patients with Intermediate-2 and High Risk (according to the International Prognostic Scoring System - IPSS) Myelodysplastic Syndromes
RETRO-AZA-MDS-001
εμφάνιση
Αιματολογία
KOVALTRY (Octocog alfa)
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
TAURUS: Μια πολυεθνική μελέτη φάσης IV για την αξιολόγηση του προτύπου θεραπείας στην καθημερινή κλινική πράξη, σε προηγουμένως θεραπευόμενους ασθενείς με αιμορροφιλία Α που λαμβάνουν KOVALTRY (Octocog alfa) για την προφύλαξη ρουτίνας
TAURUS
εμφάνιση
Αιματολογία
JIVI(Damoctocog alfa pegol)
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
HEM-POWR: Μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της θεραπείας με damoctocog alfa pegol σε πραγματικές συνθήκες σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α που είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία.
HEM-POWR
εμφάνιση
Αιματολογία
 
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
A cross-sectional study of patients with immune thrombocytopenic purpura and caregivers to estimate the proportion who administer romiplostim correctly after receipt of home administration training materials
20120269
εμφάνιση
Αιματολογία
Blinatumomab
Μελέτη PASS
Amgen Hellas
Μια Μελέτη Παρατήρησης της Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας του Blinatumomab (Μπλινατουμομάμπη), της Χρήσης και των Θεραπευτικών Πρακτικών
20150136
εμφάνιση
Αιματολογία
JIVI(Damoctocog alfa pegol)
Μελέτη PASS
Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
HA-SAFE: Μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας ασφάλειας της θεραπείας με damoctocog alfa pegol σε πραγματικές συνθήκες σε ασθενείς με αιμορροφιλία Α που έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.
HA-SAFE
εμφάνιση
Αιματολογία
azefaef
Μελέτη PASS
GE Healthcare AE
faezf
azfe
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
Vargatef®
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
Μη παρεμβατική μελέτη βιοδεικτών σε ασθενείς με Μη-Μικροκυτταρικό Καρκίνο Πνεύμονα (ΜΜΚΠ) με ιστολογία αδενοκαρκινώματος κατάλληλων για θεραπεία με Vargatef® σύμφωνα με την εγκεκριμένη επισήμανση.
LUME BioNIS
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
GIOTRIF
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Boehringer Ingelheim Ellas A.E.
A multicentre, cohort study to assess the impact on SYMptom burden and patient health-related quality of Life of afatinib treatment in advanced non-small cell lung cancer in a real world setting in Greece. The ‘SYM-Less’ study
SYMLess
εμφάνιση
Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία
XGEVA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Amgen Hellas
Μία Προοπτική Μελέτη Παρατήρησης για την Αξιολόγηση του Χρόνου Παραμονής στη Θεραπεία με XGEVA® 120 mg Q4W για την Πρόληψη Σκελετικών Συμβάντων (SRE) σε Ασθενείς με Μεταστάσεις στα Οστά και Συμπαγείς Όγκους στη Συνήθη Κλινική Πρακτική
20110277
εμφάνιση