Μελέτες - 281 έως 290 από 300

Θεραπευτική Κατηγορία Φάρμακο Τύπος Μελέτης Εταιρεία Τίτλος Μελέτης Ονομασία  
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Astrazeneca
Πολυεθνική, Μη Παρεμβατική Μελέτη Παρατήρησης για την Καταγραφή της 24ωρης Συμπτωματολογίας, της Φυσικής Δραστηριότητας και των Συσχετίσεων ανάμεσά τους, σε Ασθενείς με Σταθερή Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στην Ευρώπη.
SPACE
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Μελέτη παρατήρησης για το χαρακτηρισμό των συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια του 24ώρου σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (Μελέτη ASSESS 2).
ASSESS II
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
The REal life COPD patient in Greece. Categorization of COPD patients according to GOLD 2017 guidelines.
ReLiCO
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Quality of Sleep in Patients with COPD under therapy
SLEPICO
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MENARINI HELLAS A.E.
Δεδομένα κλινικής πράξης (real world data) σχετικά με τους λόγους κλιμάκωσης ή αποκλιμάκωσης εισπνεόμενων θεραπειών σε ασθενείς με ΧΑΠ. Μία πολυκεντρική, μη παρεμβατική κλινική μελέτη παρατήρησης σε ασθενείς με ΧΑΠ στην Ελλάδα για τον προσδιορισμό των λόγων κλιμάκωσης ή αποκλιμάκωσης των εισπνεόμενων θεραπειών για τη ΧΑΠ
STEPINCOPD
εμφάνιση
Πνευμονολογία - Φυματολογία
οχι
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
Pharmathen
Επιδημιολογική μελέτη σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις θεραπευτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση των ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στην Ελλάδα
N/A
εμφάνιση
Άλλη
SIMPONI
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
MSD
Προοπτική μελέτη παρατήρησης για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας σε πραγματικές συνθήκες της GLM σε ενήλικες ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα , ψωριασική αρθρίτιδα και αξονική σπονδυλαρθρίτιδα που έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε αρχική θεραπεία με TNFαi στην Ελλάδα
GO-BEYOND
εμφάνιση
Άλλη
Cerdelga
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Sanofi
Μελέτη παρατήρησης κοόρτης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ελιγλουστάτης σε οστικές, αιματολογικές και σπλαχνικές εκδηλώσεις, και της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής σε ενήλικες ασθενείς με νόσο Gaucher τύπου 1 (GD1), οι οποίοι μεταβαίνουν από ERT (θεραπεία ενζυμικής υποκατάστασης) ή SRT (θεραπεία μείωσης του υποστρώματος) (μιγλουστάτη) σε ελιγλουστάτη
ELIBONE
εμφάνιση
Άλλη
REZOLSTA / SYMTUZA
Μη παρεμβατική μελέτη με φάρμακο
Janssen-Cilag
Ελληνική μελέτη παρατήρησης για τις εκβάσεις ψυχικής υγείας και τη νευρογνωστική λειτουργία σε ασθενείς με τον ιό της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας οι οποίοι λαμβάνουν δαρουναβίρη/κομπισιστάτη ως συνδυασμό καθορισμένων δόσεων ή αγωγή ενός δισκίου για θεραπεία πρώτης γραμμής.
GUIDE
εμφάνιση
Άλλη
 
Μη παρεμβατική μελέτη χωρίς φάρμακο (επιδημιολογική)
MSD
A Cross-sectional study for the EValuation and Interpretation of the Understanding and Management of Chronic Cough in 2 HealthcAre Settings in Greece
VICHAS
εμφάνιση